بازتاب انتشار:

مرکز اسناد:گفتمان مصباح آمد

فارس: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

الف: مرکز اسناد 'گفتمان مصباح' را منتشر کرد

رجانیوز: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

فردا: "گفتمان مصباح" به بازار آمد

عصرابران: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

آفتاب: گفتمان مصباح" در یک کتاب منتشر شد

فرهنگ آشتی: انتشار کتاب گفتمان مصباح ‌

شبکه خبر دانشجو: «گفتمان مصباح» در یک کتاب منتشر شد

حیات: "گفتمان مصباح" در یک کتاب منتشر شد

مهر: "گفتمان مصباح" در یک کتاب منتشر شد

شیعه آنلاین: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

شهر: «گفتمان مصباح» منتشر شد

قم نیوز: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

هم‌اندیشی: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

نوسازی: کتاب "گفتمان مصباح" منتشر شد

انتشارات امیرکبیر: گفتمان مصباح در یک کتاب منتشر شد

یاران باران: "گفتمان مصباح" به بازار آمد

مرکز اسناد: معرفی کتاب گفتمان مصباح

مرکز اسناد: گزارشی از زندگانی علمی و سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی 

مرکز اسناد: نمای بزرگ جلد

همشهری آنلاین: انتشار کتاب 1100 صفحه‌ای درباره آیت‌الله مصباح یزدی

خبر فارسی: کتاب ";گفتمان مصباح"; منتشر شد

ایران رشد: کتاب گفتمان مصباح منتشر شد

سراج اندیشه: کتاب "گفتمان مصباح" از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد

روزنامه ایران: کتاب اندیشه

کتاب نیوز: سوابق مبارزاتی مصباح یزدی در مرکز اسناد

بازیاب: گفتمان مصباح

روزنامه کارگزاران: کتاب اندیشه 

ایکنا: کتاب «گفتمان مصباح» از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامى منتشر شد

ایران فرهنگ: گفتمان مصباح

شهروند امروز: کتاب دین و حوزه

شهروند امروز: دو مصباح در یک گفتمان

شهروند امروز: گفتگو با نویسنده کتاب

شهروند امروز: گفتمان مصباح خالق دولت احمدی‌نژاد

خانه کتاب: معرفی کتاب