گفتمان مصباحگروه کتاب تبیان - محمد بیگدلی: آیت‌الله مصباح یزدی از جمله شخصیت‌هایی است که فعالیت‌ها و مواضع وی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در خور مطالعه و بررسی عمیق می‌باشد.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل در حوزه و بهره‌گیری از اساتید مبرز در علوم حوزوی او را یکی از فضلای مطرح حوزه علمیه ساخت. در کنار تحصیل علوم دینی مواضع سیاسی ایشان نیز بسیار مهم است که شرکت فعال در صحنه‌های مختلف انقلاب و مبارزه با اندیشه‌های التقاطی از جمله‌ی آنها است.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در رد و مناظره با اندیشه‌های التقاطی و مارکسیستی، انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و تحول در حوزه‌ی علمیه قم و تربیت شاگردان بارز نقشی کم‌نظیر داشت.

اما نقش آیت‌الله مصباح پس از پیروزی حجةالاسلام والمسلمین خاتمی در انتخابات پنجمین دوره‌ی ریاست جمهوری و عملکرد جبهه‌ی دوم خرداد در تبلیغ شعار "تساهل و تسامح فرهنگی" بسیار بارز و برجسته شد که در ضمن این موضع‌گیری‌ها متحمل اتهامات فراوانی گشت.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف خویش و شناساندن شخصیت‌های تأثیرگذار بی پیرایه، و نیز افکار و موضع‌گیری آن‌ها به چاپ این اثر اقدام کرده است که امید است راه‌گشای نسل‌های بعدی باشد.

"گفتمان مصباح" گزارشی گویا و روشن‌گر درباره‌ی سوابق مبارزاتی و مواضع فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آیت‌الله مصباح یزدی از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 است.

بر همین اساس، در فصل اول این کتاب "نگاهی گذرا به زندگانی علمی و معنوی" صورت گرفته است. در فصل دوم سوابق مبارزاتی ایشان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان "دوران مبارزه" مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم، فعالیت‌های ایشان "از پیروزی انقلاب تا خرداد 76" به صورت مختصر مرور شده است.

فصل چهارم با عنوان " آیت‌الله مصباح، دکتر شریعتی و شهید بهشتی" به بررسی انتقادهای آیت‌الله مصباح نسبت به برخی از افکار دکتر شریعتی و رابطه‌ی ایشان با شهید بهشتی پرداخته است. فصل پنجم این کتاب با عنوان "مناظره" نیز شامل 18 موضوع است که در هر یک به گزارش نزاعی علمی ، فرهنگی ، سیاسی و یا اقتصادی میان آیت‌الله مصباح و گروه‌ها یا شخصیت‌های دیگر پرداخته شده است.

"آیت‌الله مصباح از نگاه مقام معظم رهبری" عنوان فصل ششم این کتاب است.

چاپ دوم کتاب "گفتمان مصباح"، که به‌وسیله‌ی "رضا صنعتی" تالیف شده، با قیمت: 160,000 ریال و شمارگان: 2000 عدد،  وارد بازار نشر شده است.

منبع: بخش کتاب و کتابخوانی سایت تبیان