سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: کتاب "گفتمان مصباح"، تالیف رضا صنعتی از انشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ دوم رسید.

 مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف خویش و شناساندن شخصیت‌های تأثیرگذار بی پیرایه ، افکار و موضع‌گیری آنها به چاپ این اثر اقدام کرده است که امید است راهگشای نسل‌های بعدی باشد .

" گفتمان مصباح " گزارشی ، گویا و روشنگر درباره‌ی سوابق مبارزاتی و مواضع فکری ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی آیت‌الله مصباح یزدی از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 است .

 

خرید کتاب 

بازتاب: سایت تبیان/ محمد بیگدلی