سخنان مقام معظم رهبری در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیانگر نکات بسییار مهمی برای تشخیص دوست از دشمن بود. ایشان در این سخنان بار دیگر بر لزوم شفافیت مواضع خواص در مرزبندی با دشمنان تأکید داشتند.

ایشان در این باره فرمودند: «دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاى شفاف را برنمی‌تابند؛ فضاى غبارآلود را می‌خواهند. در فضاى غبارآلود است که می‌توانند به مقاصد خودشان نزدیک شوند و به حرکت ملت ایران ضربه بزنند. فضاى غبارآلود، همان فتنه است. فتنه معنایش این است که یک عده‌اى بیایند با ظاهرِ دوست و باطنِ دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضاى غبارآلود، دشمنِ صریح بتواند چهره‌ى خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند. اینى که امیرالمؤمنین فرمود: «انّما بدء وقوع الفتن اهواء تتّبع و احکام تبتدع»، تا آنجائى که میفرماید: «فلو انّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم‌یخف على المرتادین»؛ اگر باطل، عریان و خالص بیاید، کسانى که دنبال شناختن حق هستند، امر برایشان مشتبه نمی‌شود؛ می‌فهمند این باطل است. «و لو انّ الحقّ خلص من مزج الباطل انقطع عنه السن المعاندین»؛ حق هم اگر چنانچه بدون پیرایه بیاید توى میدان، معاند دیگر نمی‌تواند حق را متهم کند به حق نبودن. بعد می‌فرماید: «و لیکن یؤخذ من هذا ضغث و من ذاک ضغث فیمزجان»؛ فتنه‌گر یک تکه حق، یک تکه باطل را می‌گیرد، اینها را با هم مخلوط می‌کند، در کنار هم می‌گذارد؛ «فحینئذ یشتبه الحقّ على اولیائه»؛ آن وقت کسانى که دنبال حقند، آنها هم برایشان امر مشتبه می‌شود. فتنه این است دیگر. خوب، حالا در مقابل یک چنین پدیده‌اى، علاج چیست؟ عقل سالم حکم می‌کند و شرع هم همین را قاطعاً بیان می‌کند: علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. وقتى شما مى‌بینید یک حرکتى به بهانه‌ى انتخابات شروع می‌شود، بعد یک عامل «دشمن»ى در این فضاى غبارآلوده وارد میدان شد، وقتى مى‌بینید عامل دشمن - که حرف او، شعار او حاکى از مافى‌الضمیر اوست - آمد توى میدان، اینجا باید خط را مشخص کنید، اینجا باید مرز را روشن کنید. همه وظیفه دارند؛ بیشتر از همه، خواص؛ و در میان خواص، بیشتر از همه، آن کسانى که مستمعین بیشترى دارند، شنوندگان بیشترى دارند. این وظیفه است دیگر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود که کى چى می‌گوید.»

 

بی‌شک مقصود مقام معظم رهبری از این سخنان عدم طرح اختلاف نظرهای خواص و نخبگان جامعه با یکدیگر نیست بلکه چیزی که ایشان بارها بر آن تأکید ورزیده‌اند شفافیت مواضع خواص جامعه با گرایش‌های مختلف فکری در مرزبندی با دشمنان نظام و اسلام است تا آنها نتوانند با سوء استفاده از شرایط و اختلافات موجود چهره‌ی واقعی خود را پشت سر حمایت از گرایش های مختلف سیاسی پنهان نموده و با ظاهر حمایت از آنها دشمنی خود را با اصل نظام پیش‌ ببرند.

دقت در تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر مخاطب نبودن تنها یک گرایش‌ خاص سیاسی ما را بر این نکته رهنمون می‌سازد که درخواست ایشان از تمام نخبگان جامعه مرزبندی شفاف و روشن با دشمنان اسلام و نظام است. به گونه‌ای که دشمن نتواند به بهانه‌ی حمایت از اصلاح طلبی به تضعیف اصل نظام و نامشروع خواندن ارکان آن روی آورده یا به بهانه‌ی حمایت از اصولگرایی دوستان نظام را به عنوان دشمن معرفی کند یا افرادی را به ارتکاب حرکت‌های خودسرانه و غیرقانونی برانگیزاند.

ایشان در این باره تصریح فرمودند: «اینجور نباشد که باطل، خودش را در لابه‌لاى گرد و غبارِ برخاسته‌ى در میدان مخفى کند، ضربه بزند و جبهه‌ى حق نداند از کجا دارد ضربه می‌خورد. این است که حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. خواص باید حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسى خاص هم نیست. در داخل نظام اسلامى، همه‌ى گرایش‌هائى که در مجموعه‌ى نظام قرار دارند، اینها باید صریح مشخص کنند که بالاخره آن حمایتى که مستکبرین عالم می‌کنند، مورد قبول است یا مورد قبول نیست... دوپهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگى فضاست؛ این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف‌سازى نیست. شفاف‌سازى، دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگى، کمک دشمن است. این، خودش شد یک شاخص. این یک شاخص است: کى به شفاف‌سازى کمک می‌کند و کى به غبارآلودگى کمک می‌کند. همه این را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند.»

امید آنکه همگان با تأسی به فرمایشات مقام معظم رهبری هرچه بیشتر در شفاف‌تر شدن فضای غبارآلود فعلی و تشخیص دوست از دشمن گام بردارند.