مقام معظم رهبری درآستانه‌ی ماه محرم الحرام در دیدار خود با جمعی از طلاب، روحانیان و مبلغان دین بر لزوم گفتمان سازی در امر تبلیغ تأکید ورزیدند.

 ایشان در این سخنان مسئله‌ى تبلیغ را ناظر به عمل همراه با بصیرت و یقین دانسته، بر ضرورت جریان‌سازی و گفتمان سازی در این عرصه تأکید کرده و فرمودند: «تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید گفتمان ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند. گفتمان یعنى یک مفهوم و یک معرفت همه‌گیر بشود در برهه‌اى از زمان در یک جامعه. آن‌وقت، این می‌شود گفتمان جامعه. این، با کارهاى جدا جداى برنامه‌ریزى نشده، حاصل نخواهد شد؛ این کار احتیاج دارد به برنامه‌ریزى و کارِ فعال و مثل دمیدن پیوسته‌ در وسیله‌ى فشارى است که می‌تواند آب یا مایه‌ى حیات یا هوا را به نقاط مختلفى که مورد نظر است، برساند. باید دائم با این دم دمید، تا این اشتعال همیشه باقى بماند. این کار هیچ نباید متوقف بشود و به برنامه‌ریزى احتیاج دارد. این گفتمان سازى براى چیست؟ براى این است که اندیشه‌ى دینى، معرفت دینى در مخاطبان، در مردم، رشد پیدا کند. اندیشه‌ى دینى که رشد پیدا کرد، وقتى همراه با احساس مسئولیت باشد و تعهد باشد، عمل به وجود مى‌آورد و همان چیزى می‌شود که پیغمبران دنبال آن بودند. فرهنگ صحیح، معرفت صحیح، در مواردى بیدارباش، در مواردى هشدار؛ اینها کارکردهاى تبلیغ است؛ آثار و نتایجى است که بر تبلیغ مترتب می‌شود.»

 ایشان همچنین در سخنان مهمی ضمن اشاره به حوادث پس از انتخابات و سوء استفاده‌هایی که دشمنان اسلام و نظام اسلامی از غفلت و خطای برخی از خواص به عمل آوردند، خواستار هوشیاری و بصیرت همگان در برابر فتنه‌های دشمن شده و یکی از وظایف مهم مبلغان دینی در عرصه‌ی گفتمان سازی را روشنگری و برجسته کردن این بصیرت دانسته و فرمودند: «در دنیایى که اساس کار دشمنان حقیقت بر فتنه‌سازى است، اساس کار طرفداران حقیقت بایست بر این باشد که بصیرت را، راهنمایى را، هرچه می‌توانند، برجسته‌تر کنند و این شاخص‌ها را، این مایزها را، این معالم‌الطریق را بیشتر، واضح‌تر، روشن‌تر در مقابل چشم مردم قرار بدهند، که مردم بفهمند، تشخیص بدهند و گمراه نشوند... مهمترین برهه‌اى و زمان و مکانى که تبلیغ، آنجا معنا می‌دهد، جائى است که فتنه وجود داشته باشد.»

 ایشان همچنین با اشاره به تعالیم قرآن مجید دو شرط اصلی تبلیغ را «ترس از خدا» و «نترسیدن از غیر او» معرفی کردند. بی‌شک در این عرصه‌ی حساس، «ترس از خدا» باعث اخلاص در عمل و مانع از غوطه‌ور شدن در عرصه‌هایی چون شایعه پراکنی، تندروی و اتهام‌زنی بی‌اساس به دیگران و جلوگیری از گمراهی خود و دیگران خواهد شد و «نترسیدن از غیر خدا» نیز موجب خواهد شد تا مبلغان دینی با کنارگذاشتن انواع و اقسام ترس، گفتمان سازی و روشنگری خود را به بهترین وجه انجام دهند.

نکته‌ی مهم دیگری که در سخنان مقام معظم رهبری درباره‌ی وظیفه‌ی روحانیان و مبلغان دینی در گفتمان سازی وجود داشت؛ لزوم تعریف مرکزی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم برای هدایت و سیاست‌گذاری در این عرصه بود. ایشان در این رابطه فرمودند: «در حوزه‌ى علمیه - که مرکز هم از همه جهت قم است - باید براى این ترتیب دادن و جریان‌سازى و هماهنگ کردن و سیاست‌گذارى براى تبلیغ، حتماً یک کار خوبى انجام بگیرد... اى بسا در یک برهه‌اى برخى از مسائل بایست تبلیغ بشود که مثلاً پنج سال، ده سال به آن نیاز است و ممکن است پنج سال بعد، آن موضوع اصلاً مورد نیاز نباشد. این کار را باید طراحى کرد. ما این را همیشه سفارش می‌کنیم به مبلغین، به طلاب، به فضلا که نیازسنجى کنید و بر طبق نیاز مخاطب و استفهام مخاطب، حرف بزنید؛ اما این کارِ یک فرد نیست. افراد ممکن است در این شناخت و ارزیابى هم بعضاً اشتباه بکنند. این، کار یک جمع متمرکز و یک برنامه‌ریزى است، که ان‌شاءاللَّه باید انجام بگیرد.»

امید است توجه عملی روحانیان، مبلغان و متولیان امر تبلیغ به رهنمودهای مقام معظم رهبری موجبات گفتمان سازی هماهنگ روحانیت را به شکلی فراهم آورد که حتی سایر دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی نظام نیز حرکت خود را با گفتمان روحانیت به عنوان متولیان رسمی دین هماهنگ سازند.