دانلود کنید

به یاد آقا سیدمصطفی حسینی(ره)؛ دوست عزیزمان و مسوول واحد پژوهش بنیاد علمی‌فرهنگی هاد.

کلیپ فوق، تعدادی از عکس‌های من از اوست.
.
خدایش بیامرزد و با اجداد طاهرینش محشور کند.