کازرون؛ هیأت انصار المهدی(عج)، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، 5 مرداد 1401 - محرم 1444 ق