به گزارش روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد، نسخۀ دیجیتال مقالات نشریۀ علمی تخصصی هاد در سایت این نشریه به آدرس  www.hadqom.irمنتشر شد. علاقه مندان به پیگیری مباحث تخصصی اخلاق می‌توانند برای مطالعۀ مقالات شمارۀ جدید، به سایت مذکور مراجعه کنند

تاکنون سه شماره از نشریۀ هاد منتشر شده است. نشریۀ هاد همچنین پذیرای مقالات علمی پژوهشی شما در پنج حوزۀ زیر است:

 تربیت اخلاقی معنوی با دو گرایش سلوک عملی بر مدار مکتب اخلاقی نجف و سبک زندگی معنوی (حیات طیبه)، حکمت عملی (تبیین عقلی مفاهیم و گزاره های اخلاقی)، فقه الاخلاق (اخلاق اجتهادی)، اخلاق کاربردی با رویکرد اسلامی، معرفی و نقد مکاتب اخلاقی، عرفانی و تربیتی

عناوین مقالات شمارۀ سوم هاد به قرار زیر است:

🔸تبیین شاخصه‌های مکتب اخلاقی - عرفانی نجف / جواد خرمیان

🔸واکاوی جایگاه نیت در مقایسه ی نظام اخلاقی غزالی و کانت / فاطمه حصنی؛ هادی صادقی

🔸ساحت‌های تربیت / محمد عالم زاده نوری

🔸تحلیل مراتب و سنت های حاکم بر عمل انسان با محوریت تفسیر المیزان / مجید جلیلی

🔸تعالی اخلاقی جامعه عصر ظهور و عوامل و زمینه های مؤثر بر آن / محمدعلی تهوری

🔸آثار سبک بندگی در اخلاق اجتماعی با تأکید بر تراث رضوی / میثم قاسمی