متاسفانه امروز خبر درگذشت دوست و برادر قدیمی ام حجت الاسلام حجت زایرغلامی شکری را دریافت داشتم.

با حجت از دوران دبیرستان دوست بودم.

ابتدا در انجمن اسلامی دانش آموزان در دبیرستان شهید بستان پور کازرون و سپس در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کازرون رفاقتی بسیار نزدیک داشتیم.

او یکی از پایه های ثابت دعاهای کمیل بچه های انجمن بود.

وی در راه اندازی دارالقرآن مرکزی کازرون نیز همکاری خوبی داشت.

تحصیل در حوزه علمیه را از کازرون آغاز کرد و از آنجا به یزد رفت.

حجت علاقه خاصی به کار با کودکان داشت و در این وادی استاد بود.

او سالها به عنوان روحانی مستقر در قالب طرح هجرت در روستاهای مختلف کازرون و بوشهر فعالیت کرد.

حجت طبعی لطیف و شاعرانه داشت و کتاب های قصه ای به صورت نظم برای کودکان سروده بود که این اواخر پی‌گیر چاپ آنها بود.

هجران او غم سنگینی برای ما و همه دوستان اوست.

خدا او را مورد رحمت واسعه خود قرار دهد.