این عکس‌ها را در ایام اربعین در شهریور ماه 1401 شمسی گرفته‌ام.